Menu

 

e

 

Zie hier een stukje natuur zoals er zoveel zijn op het platteland, een zeker idee van landelijk leven, bla bla bla ... we kennen het liedje van buiten. Zeker, het is hier mooi in Verdon en goed wonen, maar dat is ook het geval in veel andere dorpen.

Tot in de XIXde eeuw hadden we hier zelfs (champagne) wijngaarden. In 1890 echter rukt de uit Amerika mee ingevoerde phylloxera bladluis op. Dit kleine beestje prikt de wortels van de wijnranken en laat ze rotten. De Franse ranken zijn erg gevoelig en de gehele cultuur wordt verwoest in 22 jaar. Echter, alle dorpen waar wijngaarden waren voor de verwoesting door de phylloxera kunnen aanspraak maken op de benoeming "Champagne" rALS ze zich laten registreren. (wet van 1927). Niet alle percelen worden herplant en een nieuwe wet in 1936 luidt: "dat voor alle niet herstelde wijngaarden de benoeming "champagne" vervalt na 2 jaar!" Is het door de crisis in de jaren 30, de slechte oogsten of de tweede wereldoorlog??? Feit is dat in Verdon geen herbeplanting gedaan wordt met als sanctie het verlies van het recht hier champagnedruiven te zetten. Tot in 1951 kon in beroep gegaan worden tegen de beslissing maar dat is niet gedaan. Van in 2006 echter is er opnieuw hoop; verschillende gemeentes, waaronder Verdon, mogen terug een dossier samenstellen om in aanmerking te komen voor de AOC benaming Champagne. Onze burgemeester heeft dat natuurlijk prompt gedaan en nu wachten we vol spanning af....

Maar wat de bijzonderheid van dit dorp is, is juist het feit dat we hier niets doen zoals alle andere.

Neem bijvoorbeeld de rivier, la Verdonnelle,

 z

terwijl in 99 % van de gevallen de rivier zijn naam geeft aan het dorp : Suippes, Sommeville enz., is het hier net andersom. Ook al ontspringt ze in 'de zwarte bron' van Champaubert, het is te zeggen, in het meer waar in 1814 veel Pruise soldaten verdronken zouden zijn, toch draagt ze de naam van Verdon, een dorp onder vele andere die ze doorstroomt, dus waarom zo een eer? Eh, gewoon simpelweg, omdat we hier niets doen zoals iedereen.

Maar dat is nog niets...t

Ander voorbeeld : de kerk, ook hier weer een niet allerdaags geval. Het is een mooi en tamelijk groot gebouw, maar zonder klokkentoren. Waarschijnlijk zelfs één van de weinige van de provincie. Oorspronkelijk had ze er wel één, een klokkentoren, die bevond zich niet boven in, maar aan de zijkant van de kerk, aan de ingang van het dorp. Ze was ingebouwd in de vesting, maar in verloop van tijd vervielen de muren en de toren was hetzelfde lot beschonken. Geldgebrek heeft heropbouwen belet, dus in Verdon stellen we ons tevreden met een kerk zonder klokkentoren.

 

Zoals ik al zei : we zijn een geval apart.

In Verdon, bijzonder dorpje. Afijn, als ik Verdon zeg, zou ik eigenlijk De Verdons moeten zeggen, omdat er in het begin van de XXste eeuw nog 23 gehuchten bij het dorp hoorden! 23 gehuchten! Enorm veel! Dat cijfer is nu gezakt van 23 naar 15, maar toch, practisch een record!a

Verdon, een dorp zonder weerga.

Geeft zijn naam aan een rivier, geen klokkentoren aan de kerk en 15 gehuchten.

...

Begrijp dat maar eens....